1. Cách cài đặt fonts chữ và bộ gõ tiếng Trung trên Window

  • Đăng bởi: Học tiếng Trung
  • Lượt xem: 8880

Từ Win 2000 trở đi (Win XP, Win 2003), ta có thể gõ tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Nhật… vân vân … mà không cần cài thêm bất kỳ chương trình nào khác….

Jan 26