[Từ vựng tiếng Trung] – Chủ đề “Thực vật”

 • Đăng bởi: Học tiếng Trung
 • Ngày đăng: 20/11/2014 - 1:17 AM
 • 10049 Lượt xem

Tiếng Trung => Phiên âm => Tiếng Việt

 • 树 => shù => Cây cối
 • 树干 => shù gàn => Thân cây
 • 树皮 => shùpí => Vỏ cây
 • 叶 => yè => Lá
 • 树枝 => shùzhī => Cành cây
 • 树梢 => shù shāo => Ngọn cây
 • 根 => gēn => Rễ
 • 地下茎 => dìxià jìng => Rễ cây
 • 橡实 => xiàng shí => Quả cây lịch, quả dầu
 • 花 => huā => Hoa
 • 盆 => pén => Chậu hoa
 • 腾 => téng => Dây leo
 • 仙人掌 => xiānrénzhǎng => Cây xương rồng
 • 牧草 => mùcǎo => Cỏ nuôi súc vật
 • 蕨类 => jué lèi => Cây dương xỉ
 • 棕榈树 => zōnglǘshù => Cây dừa
 • 冬青树 => dōng qīng shù => Cây thông
 • 松球 => sōng qiú => Quả thông
 • 睡莲 => shuìlián => Cây bông súng
 • 芦苇 => lúwěi => Lau sậy
 • 竹子 => zhúzi => Cây tre
 • 花束 => huāshù => Bó hoa
 • 花圈 => huāquān => Vòng hoa
 • 玫瑰 => méigui => Hoa hồng
 • 花瓣 => huābàn => Cánh hoa
 • 茎 => jìng => Thân cây, cọng
 • 刺 => cì => Gai
 • 向日葵 => xiàngrìkuí => Hoa hướng dương
 • 郁金香 => yùjīnxiāng => Hoa tulip
 • 麝香 => shèxiāng => Xạ hương
 • 石竹 => shízhú => Cây thạch trúc,cây trúc đá
 • 三色堇 => sān sè jỉn => Cây hoa hồ điệp

Học tiếng Trung

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan