Những câu nói thường ngày của người Trung Quốc (Phần 2)

 • Đăng bởi: Học tiếng Trung
 • Ngày đăng: 27/01/2015 - 4:35 PM
 • 6012 Lượt xem

40 câu nói thường ngày của người Trung Quốc (Phần 2)

Tiếng trung – anh

 1. 我早知道了。I knew it .
 2. 我注意到了。I noticed that.
 3. 我明白了。I see.
 4. 我认为是这样的。I think so .
 5. 我想跟他说话。I want to speak with him.
 6. 我赢了。I won.
 7. 请给我一杯咖啡。I would like a cup of coffee, please.
 8. 我饿死了。I’m hungry.
 9. 我要走了。I’m leaving.
 10. 对不起。I’m sorry.
 11. 我习惯了。 I’m used to it .
 12. 我会想念你的。I’ll miss you.
 13. 我试试看。I’ll try.
 14. 我很无聊。I’m bored.
 15. 我很忙。I’m busy.
 16. 我玩得很开心。I’m having fun.
 17. 我准备好了。I’m ready.
 18. 我明白了。I’ve got it .
 19. 真是难以置信!It’s incredible!
 20. 很远吗?Is it far?
 21. 没关系。It doesn’t matter.
 22. 闻起来很香。It smells good.
 23. 是时候了。It’s about time .
 24. 没关系。It’s all right.
 25. 很容易。It’s easy.
 26. 很好。It’s good.
 27. 离这很近。It’s near here.
 28. 没什么。It’s nothing.
 29. 该走了。It’s time to go
 30. 那是不同的。It’s different.
 31. 很滑稽。It’s funny.
 32. 那是不可能的。It’s impossible.
 33. It’s not bad. 还行。
 34. It’s not difficult. 不难.
 35. 不值得。It’s not worth it .
 36. 很明显。It’s obvious.
 37. 还是一样的。It’s the same thing.
 38. 轮到你了。It’s your turn.
 39. 我也一样。Me too.
 40. 还没有。Not yet.

Pinyin:

Học tiếng trung với phần phiên âm và dịch sang tiếng việt:

 1. Wǒ zǎo zhīdàole. Tôi biết rồi
 2. Wǒ zhùyì dàole. Tôi chú ý rồi.
 3. Wǒ míngbáile. Tôi hiểu rồi.
 4. Wǒ rènwéi shì zhèyàng de. Tôi cũng nghĩ thế
 5. Wǒ xiǎng gēn tā shuōhuà. Tôi muốn nói chuyện với anh ta
 6. Wǒ yíngle. Tôi thắng rồi
 7. Qǐng gěi wǒ yībēi kāfēi. Mời bạn 1 ly cà phê
 8. Wǒ è sǐle. Tôi đói chết mất
 9. Wǒ yào zǒuliǎo. Tôi đang đi đây
 10. Duìbùqǐ. Tôi xin lỗi
 11. Wǒ xíguànle. Tôi quen rồi
 12. Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de. Tôi sẽ rất nhớ em
 13. Wǒ shì shìkàn. Tôi sẽ cố
 14. Wǒ hěn wúliáo. Tôi rất buồn
 15. Wǒ hěn máng. Tôi rất bận
 16. Wǒ wán dé hěn kāixīn. Tôi rất vui
 17. Wǒ zhǔnbèi hǎole. Tôi chuẩn bị tốt rồi
 18. Wǒ míngbáile. Tôi hiểu rồi
 19. Zhēnshi nányǐ zhìxìn! Thật không tưởng!
 20. Hěn yuǎn ma? Có xa không?
 21. Méiguānxì. Không vấn đề
 22. Wén qǐlái hěn xiāng. Nó có mùi rất thơm
 23. Shì shíhòule. Đó là vấn đề thời gian
 24. Méiguānxì. Tốt rồi
 25. Hěn róngyì. Dễ mà
 26. Hěn hǎo. Rất tốt
 27. Lí zhè hěn jìn.Rất gần đây
 28. Méishénme. Không vấn đề gì
 29. Gāi zǒule. Đến lúc đi rồi
 30. Nà shì bùtóng de. Không giống nhau
 31. Hěn huájī. Buồn cười thế
 32. Nà shì bù kěnéng de. Cái đó không thể
 33. It’s not bad. Cũng được
 34. It’s not difficult. Không khó
 35. Bù zhídé. Không đáng
 36. Hěn míngxiǎn. Hiển nhiên rồi
 37. Háishì yīyàng de. Cũng như nhau
 38. Lún dào nǐle. Đến lượt bạn
 39. Wǒ yě yīyàng. Tôi cũng thế
 40. Hái méiyǒu. Vẫn chưa

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan